หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเขว้า-บ้านโคกใหญ่ (คอสะพานข้ามลำห้วยตะโก-บ้านโคกใหญ่) หมูที่ 1, หมู่ที่ 2, และหมู่ที่ 6 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet