หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายชาตรี กาดรัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู

  093-4656184

 • thumbnail

  นางภาวิณี ทิมมุกดา

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู

  096-7610358

 • thumbnail

  นายเพือย ตรากลาง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 2

  093-5277519

 • thumbnail

  นายสุดท้อง ผลวิเศษสิทธํิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 3

  081-9061810

 • thumbnail

  นายสง่า ปลีประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 4

  087-1268247

 • thumbnail

  นายพิทักษ์ เมียดเตียบ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 5

  080-1559148

 • thumbnail

  นายพนัส อุ่มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 6

  093-1027655

 • thumbnail

  นายสัญชัย สิริมาก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 7

  090-2596438

 • thumbnail

  นายนำชัย โนนฤาชา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 8

  089-6113092

 • thumbnail

  นางปราณีต หิงประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 9

  080-7279063

 • thumbnail

  นายเจริญ ชะนีประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 10

  099-5817152

 • thumbnail

  นายบุญเที่ยง เวสะมูลา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 11

  098-1182092

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ตรากลาง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 13

  087-0176515

 • thumbnail

  นายชาญ ชะอุ่มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 14

  099-2132252