หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางจำนงค์ ประจุดทะเนย์

  ผู้อำนวยการกองกลัง

  095-613-9734

 • thumbnail

  นายมีชัย พลวัน

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  085-112-0901

 • thumbnail

  นางกนกรัฐ อ่อนนวล

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  098-924-2893

 • thumbnail

  นายสมบัติ พิทักษ์โตมร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  089-945-9031

 • thumbnail

  นางสาวบัวมาศ ทรงประโคน

  เจ้าพนักงานพัสดุ

  098-139-0889

 • thumbnail

  นางสาวอาแวว ไม้ทะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  086-019-8050

 • thumbnail

  นางสาวประทุมมา ไกรกูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  063-765-6874