หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายโยธิน สีหะวงษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  086-257-5350

 • thumbnail

  นายสงกรานต์ พิมพ์สำโรง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  091-831-5817

 • thumbnail

  จ่าเอกถนอม บัตรประโคน

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

  086-754-5745

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายเรวัฒน์ ราชประโคน

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  094-471-1547

 • thumbnail

  นายอภิชากร ชื่นประโคน

  คนงาน

  062-896-6176