หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายณภัค บูรณ์เจริญ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  064-509-5645

 • thumbnail

  นายจารุวัฒน์ เสขะกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  084-401-9910

 • thumbnail

  นางสุกัญญา โสมศรีแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  086-245-1739

 • thumbnail

  นายอิทธิพัทธ์ คงประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  093-074-3144