หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
        เดิมชื่อ "ปังกูล" แปลว่า "เสาหลัก" เป็นแนวเขตตั้งอยู่บ้านปังกู หมู่ 4 เดิมมี 7 หมู่บ้าน แยกออกไปเป็นอำเภอบ้านกรวด 4 หมู่บ้าน แยกไปตั้งเป็นตำบลหนองบอน 1 หมู่บ้าน ที่เหลือแยกหมู่บ้านเป็นตำบลปังกู จำนวน 14 หมู่บ้าน