หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ