หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ปังกูเป็นตำบลที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสาธารณูปโภค​เพรียบพร้อ​ม  น้อมนำปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​